Committees

Organizing Committee

Chairman

Suneet Goel
(M) +91 9811073763

Co-Chairman

Aditya Deo
Anurag Katiyar
Ashish Jhunjhunwalla

Co-Chairman

Sanjay Harlalka
Sunil Jain

Technical Committee

Chairman

Shakti Vinay Shukla
(M) +91 9415334050

Co-Chairman

Gaurav Mittal
(M) +91 9412290048
Vaibhav Aggarwal
(M) +91 9897036570

Members

Dr. Vijay K. Agnihotri
Prof. Sudha Jain
Navneet Kaur
Dr. A. P. Singh

Expo Committee

Chairman

Piyush Gupta
(M) +91 9810805866

Co-Chairman

B. N. Tripathi
(M) +91 9210059326

Co-Chairman

Akhilesh Pathak
Bhuvnesh K. Varshney
Atul Agarwal
Shubham Jain
Vishnu P. Gupta

Hospitality Committee

Chairman

Raja Varshney
(M) +91 9810014685

Co-Chairman

Manoj Gupta
(M) +91 9818720778

Members

Hari Agrawal
Kamlesh Shah
Pulkit Goel
Virat Jain

Souvenir Committee

Chairman

Dr. Pradeep Khandelwal
(M) +91 9582046649

Co-Chairman

Nikhil Gupta
(M)+91 9415129731

Co-Chairman

Rahul Mehrotra
Ishaan Mittal
K. C. Krishna
Pawan Trivedi

Entertainment/ Stage Management Committee

Chairman

Atul Mittal
(M) +91 9899024749

Co-Chairman

Akhil Gupta
(M)+91 9958082012

Members

Bhavesh Kansagara
Mukesh Gupta
Shiv Kumar Vashisht
Yogesh Tripathi

Finance Committee

Chairman

Anil Katyal
(M) +91 9810137932

Co-Chairman

Subodh Rastogi
(M) +91 9891177811

Members

Arun K. Trehan
Kartikeya Dubey
Rajeev Singhal
Sanjay Varshney

Information & Technology Committee

Chairman

Bharat Mohan
(M) +91 8628812334

Team

Ayush Gupta
Aayush Katyal
Manu Mittal
Nalin Khandelwal

Team

Ojaswi Rastogi
Sanchit Goel
Kanishk Singhal

Advisory Committee

Shailendra Jain
Phool Prakash
Dr. R. L. Gupta
Ajay Jain
Anand Jhunjhunwalla

Rohit Seth
Rishabh Kothari
Dr. Nirpendra Chauhan
Ankit Agrawal
Vargnese Jacob

Convener

Pradeep Kumar Jain
(M) +91 9811327736